Portfolios > Psychodramas

Monkey's First Sunset
Monkey's First Sunset
oil on board
32" x 48"
1997