Portfolios > Psychodramas (1995-2004)

Sad Monkey
Sad Monkey
oil on board
32" x 48"
1997